17 Dec 2009

Kazakhstan on the eve of OSCE chairmanship: Madrid commitments and domestic political landscape

Nargis Kassenova

0
Download Publication

1038 Downloads

On the eve of its chairmanship, Kazakhstan seems to be entering a systemic crisis. The old development paradigm does not work anymore. Internal problems have accumulated and are challenging the current status quo. How will that affect the country’s performance in OSCE?

Çit dieyince akl?ma geldi; Kom?ular?mdan baz?lar? geçen gün bi bakt?m ki,! Bir kamyon Çit alm?? ve gelmi?ler yahu bu nedir demeye kalmad? efendim Panel Çit, Tel Çit, Normal Çit ne varsa alm?? gelmi?ler. E dedik madem getirdiniz öleyse ?öle bir bakal?mda nas?l faydalanabiliriz onu dü?ünelim dedik ama tabi herkesi Çit konusunda memnun etmenin bir yolu maalesef yok.

Bu Durumda hemen ba?ka bir kamyon t?r ne varsa bulup gidip Çit almak istedik ve En çokta Panel Çit ve Tel Çit ald?k ama as?l faydal? olacak onla Çit leri tabiki güzel bir ?ekilde getirdik. Kom?ular?mm?zda bu durumdan çok memnun oldular ve herkes çok mesud bir ?ekilde birbirimize sar?ld?k Çit olduk.